«

»

maig 28

Modificació de les bases COMCAT (1 de juny de 2018)

L’1 de juny de 2018 entraran en vigor les noves bases del diploma COMCAT, s’han modificat els següents punts: (Novetats en negreta i cursiva)

4. En una activitat només es pot donar una referència COMCAT. Per lo tant si es vol passar en un dia 2 referències, s’hauràn de fer 2 activitats. En el cas de voler fer 2 activitats en un mateix dia no hi ha limitació temporal entre activitat i activitat.

12. L’expedicionari haurà de proporcionar un fitxer de registre electrònic o log en format adif al coordinador COMCAT per validar l’activitat. Els fitxers adif s’hauran d’enviar a diplomacomcat@gmail.com . La durada de l’activitat ve determinada per les hores reflectides pel log en adif, el log ha de tenir una certa coherència, si una activitat presenta un log amb incoherències o amb indicis d’haver estat manipulat es declararà NO VÀLIDA. L’administració tindrà l’última paraula en aquesta decisió.

19. Quan l’activitat hagi estat realitzada per diversos operadors han d’aparèixer tots ells en almenys una foto i s’haurà d’indicar els indicatius de tots els participants per poder-los acreditar l’activitat. En aquestes fotos haurà d’apreciar almenys un operador operant l’estació de ràdio.