«

»

abr. 20

Informes Excel al diploma COMCAT

Des d’avui el diploma COMCAT genera informes en format excel dels contactes realitzats en qualsevol dels modes (Comaques treballades i QSO realitzats).
També genera informes en format excel de les expedicions realitzades (còmput general i referències úniques).