«

maig 03

Nova referència COMCAT

Des del 3 de maig de 2023 hi ha una nova comarca a Catalunya “El Lluçanès”, es modifiquen els punts 4 Normes per als radioaficionats (des d’aquest dia per obtenir la màxima categoria COMCAT-C-43: Totes les referències COMCAT confirmades caldran 43 comarques confirmades) i 24 Normes per expedicionaris (des d’aquest dia per obtenir la màxima categoria COMCAT-E-RU-43: 43 activitats des de referències COMCAT úniques (diferents) caldran 43 referències COMCAT úniques (diferents).