Consulta de referencias EAFF
Activitats no aprovades:
Referència
Data
Indicatiu
Motiu
COMCAT-39
20200323
EC3ACO
Norma 20 COMCAT. No es valida l'activitat en un període de 10 dies
COMCAT-39
20200321
EC3ACO
Norma 20 COMCAT. No es valida l'activitat en un període de 10 dies
COMCAT-22
20191127
EA3BIL/P
Norma 20 COMCAT. No es valida l'activitat en un període de 10 dies
COMCAT-04
20191022
EA3CZR
Norma 20 COMCAT. No es valida l'activitat en un període de 10 dies
COMCAT-24
20190907
EG3CM
Norma 12 COMCAT. El log presenta incoherències durada/contactes realitzats
COMCAT-34
20190602
EA3HZC
Norma 9 COMCAT. L’activitat no té un mínim de 4 QSOs
COMCAT-09
20181008
EA3EVL
Norma 20 COMCAT. No es valida l'activitat en un període de 10 dies
COMCAT-10
20180708
EA3RCB
Norma 20 COMCAT. No es valida l'activitat en un període de 10 dies