Rànquing de Referències realitzades en mode DV (Top 200 primers)
Posició
Indicatiu
Referències
1
EA3RKM
42
2
EA3HLM
42
3
EA3HKY
42
4
EA3FNZ
12
5
EA3URL
12
6
EA3URT
4
7
EA3HUJ
4
8
EA3TO
4
9
EA3URO
3
10
EA3FHP
3
11
EA3BF
3
12
EA3ACD
2
13
EA3WD
2
14
EA3HZC
2
15
EA3CV
2
16
EA3HCO
2
17
EA3HYJ
2
18
EC2AG/P
2
19
EA3HUO
1
20
EA3GYT
1
21
EA5IPP
1
22
EA3ICD
1
23
EA3IBE
1
24
EA3HSL
1
25
EH3DWN
1
26
EH3CT
1
27
EA3BFF
1
28
EA3HZY
1
29
EA3DBS
1
30
EA3AGC
1
31
EA3HH
1
32
EA3CWQ
1
33
EA3FXF
1
34
EA3CH
1
35
EA3GM
1
36
EA3HXZ
1
37
EA3HP
1
38
EA3WX
1
39
EA3RCG
1
40
EA3CQ
1
41
AM40LAR
1