Rànquing de Referències realitzades en la banda de 2m (Top 200 primers)
Posició
Indicatiu
Referències
1
EA3HKY
42
2
EA3RKM
42
3
EA3HLM
42
4
EA3WD
26
5
EA3FNZ
23
6
EA3URL
18
7
EA3TO
17
8
EA3URT
16
9
EA3LM
14
10
EA3DR
11
11
EA3TE
11
12
EA3HSL
11
13
EA3FHP
10
14
EA3HP
10
15
EA3FGF
8
16
EA3EBJ
8
17
EA3IAA
8
18
EA3HIC
7
19
EA3RCI
7
20
EA3HCO
7
21
EA3WX
7
22
EA3RCG
6
23
EA3FGO
6
24
EA3BT
6
25
EA3FXF
6
26
EA3HFO
6
27
EA3FPR
6
28
EB3DYF
6
29
EA3HYJ
6
30
EA3AMH
6
31
EA3HUJ
6
32
EA3GIL
6
33
EA3HSD
5
34
EA3RCT
5
35
EA3GOE
5
36
EA3GFA
5
37
EA3EDK
5
38
EA3IFH
5
39
EA3HZC
5
40
EA3BF
5
41
EA3DUR
5
42
EB3JT
4
43
EA3URE
4
44
EA3F
4
45
EA3RP
4
46
EA3HZY
4
47
EA6MW
4
48
EA3TJ
4
49
EA3HEI
4
50
EA3BR
4
51
EA3GMH
4
52
C31VM
4
53
EA3RCH
4
54
EA3AXS
4
55
EA3PJ
4
56
EA3HZJ
4
57
EC2AG/P
4
58
EA3DBJ
4
59
EA3FG
4
60
EA3HYT
4
61
EB3DKE
4
62
EA3RM
4
63
C37AC
3
64
EA3IW
3
65
EA3ABK
3
66
EA5ZJ
3
67
EA3HCT
3
68
EA3CLY
3
69
EA3FRD
3
70
EA3HXQ
3
71
EA3HYL
3
72
EA3GYE
3
73
EA3BQ
3
74
EA3IIN
3
75
EA3DB
3
76
EA3AXQ
3
77
EA3IKA
3
78
EC3AMG
3
79
EA6SA
3
80
EA3FPG
3
81
EA6AAU
3
82
EA3BV
3
83
EA3BIL
3
84
EA3AID
3
85
EA3GPK
3
86
EB3EWQ
3
87
EB3EKB
3
88
EA3OM
3
89
EA3URO
3
90
EA2RH
3
91
EA3URC
3
92
EA3QC
3
93
EA3IDY
3
94
EA5HMW
3
95
EA3HYV
3
96
EA3CV
3
97
EA3EVJ
3
98
EA3EBN
3
99
EA3DHR
3
100
EA3BFF
3
101
EA3FK
3
102
EA4BQG
3
103
EA3ACD
3
104
EA3IED
3
105
EA3W
3
106
EA3HHB
3
107
EA3BSE
3
108
EA3GM
3
109
EA3TA
3
110
EA3CQ
3
111
EA3SS
3
112
EA3CIS
3
113
EA1AAE
2
114
EB3FYO
2
115
EA3SI
2
116
EB5AN
2
117
EA3ECK
2
118
EA5EF
2
119
EA3CIX
2
120
EA3FYO
2
121
EA3XL
2
122
EG3SQ
2
123
EA3FNM
2
124
EA3FOU
2
125
EA3HJO
2
126
EA3HYH
2
127
EB3AKL/P
2
128
EA3GQB
2
129
EA3HWE
2
130
EB3DYS
2
131
EA3CYM
2
132
EA3DYI
2
133
EA3HYZ
2
134
EA3FMC
2
135
EA3IHF
2
136
EA3CAZ
2
137
F4GCU
2
138
EA3DJL
2
139
IS0ANY
2
140
EB3FWW
2
141
EA3DAH
2
142
EA3IBB
2
143
EA3JT
2
144
EA3IGF
2
145
EA3FNI
2
146
EA3FNZ/QRP
2
147
EB3AKL
2
148
EA3BS
2
149
EA3HFS
2
150
EA3APW
2
151
EA3JV
2
152
EB3SA
2
153
EB3FFM
2
154
EB3CES
2
155
EA3ABP
2
156
EC3ACO
2
157
EA3GDQ
2
158
EA6AIU
2
159
EA5ITJ
2
160
EA3FWM
2
161
EA3OO
2
162
EB3EPP
2
163
EB3FOH
2
164
EA3GYT
2
165
EA4DW
2
166
EB3TR
2
167
EA3AGC
2
168
EA3HYY
2
169
EA3BIL/P
2
170
EA3HYK
2
171
EA3AGB
2
172
EA3FF
2
173
EA3DGE
2
174
EA3HPX
2
175
EA3ABM
2
176
EA3AOI
2
177
EB3EDT
2
178
EA3CJ
2
179
EA3MR/P
2
180
EA3GSH
2
181
EA3ECE
2
182
EA3KZ
2
183
EA3IAP
2
184
EB1GJP
1
185
EA3DYT
1
186
AM40LAR
1
187
EG3WMD
1
188
EA3RKH
1
189
AO395GYE
1
190
AO395RKM
1
191
AO395HLM
1
192
EA3EVL
1
193
EA6OM
1
194
AO395HKY
1
195
EA3GIN
1
196
EB3FRR
1
197
EA3HUO
1
198
EA3EZG
1
199
EA3HJY
1
200
EA3IIA
1