Diploma COMCAT - Mike Delta Victor Dx Group
Omple aquest qüestionari per anunciar una activitat COMCAT
Hora d´Inici
Hora de Finalització
Data de l´activitat
Indicatiu emprat en l´activitat
Referència
Bandes i Mode d´Operació
Correu Electrònic
Per exemple: COMCAT-12
Seleccionar les bandes i el mode a la llista
Format DD/MM/AAAA. Per exemple: 14/01/2017
Format 24 hores. Per exemple: 10:00
Format 24 hores. Per exemple: 18:30
Per exemple: info@mikedeltavictor.com
Per exemple: EA3RKM
Dia
Mes
Any