Consulta condición de socio de Mike Delta Victor Dx Group
Pròximes activitats del Diploma COMCAT :
Data
Referència
Indicatiu
Mode/s
Inici
Final
Banda/es
30/09/2020
EA3TO/P
COMCAT-35
SSB
15:30
19:30
80m, 40m i 20m